© Ing. Jozef Piroha - GEODETIKA www.geodetika.sk

3D skenovanie

Skenovanie budov a objektov 3D skenerom

budovy bytové domy rodinné domy historické stavby sakrálne stavby sochy a umelecké diela priemyselné haly a areály kultúrne domy reštaurácie obchody sklady

Využitie 3D skenovania

3D   skenovanie   budov   má   využitie   najmä   v   architektúre,   geodézii   a   realitnej   oblasti,   kedy   je   potrebné   zmerať jestvujúci   stav   objektov   pre   vyhotovenie   projektovej   dokumentácie,   k   pasportu   stavby,   k   predaju   nehnuteľnosti,   k zakresleniu historickej budovy alebo ruín pred obnovou a pod.

Architekti, projektanti, stavebné firmy, správa budov

3D    Skenovaním    sa    odstraňujú    chyby,    ktoré    vznikajú    pri    “tradičnom”    meraní    budov,    kedy    dochádza    k nepresnostiam   a   prílišnej   generalizácii   meraných   údajov.   Tiež   nastávajú   momenty,   kedy   sa   veľa   vecí   zabudne odmerať. 3D skenovanie je rýchle, presné a pri spracovaní údajov je k dispozícii celý naskenovaný objekt. Architektom a projektantom vytvoríme reálny 3D model budovy, na ktorom môžu naďalej pracovať. Stavebné   firmy   a   investori   si   budú   vedieť   ľahko   skontrolovať   vyhotovené   práce   a   porovnať   ich   s   projektovou dokumentáciou a to i bez nutnosti navštíviť stavbu. 3D sken presného jestvujúceho stavu v súradniciach S-JTSK a BpV ľahká tvorba výkresovej dokumentácie (situácia, pôdorysy, rezy, pohľady) podloženie katastrálnej mapy, geodetických meraní a inžinierskych sietí spracovanie vizualizácie interiéru a exteriéru presné údaje pre správu budov

Realitné kancelárie

presné údaje o budove alebo byte (podlahové plochy, zastavané objemy) 360° panoramatické fotografie, virtuálne prostredie, prehliadky publikovanie a zdieľanie 360° fotografií online realistické prezentácie pre zákazníkov

Remeselníci, profesisti, subdodávatelia

vhodné pre špecifické zákazky na mieru veľká rýchlosť a presnosť zameraného priestoru (napr. pri výrobe nábytku) meranie fasád pre výrobu okien, zábradlí úspora času a energie

Geodeti

presné meranie aj v zle prístupných miestach meranie priestorov bez GPS signálu meranie bez potreby odrazných zrkadiel

Výstupy pri 3D skenovaní

Hlavným   výstupom   pri   procese   3D   skenovania   je   mračno   bodov   s   ktorým   sa   naďalej   pracuje   pri   vyhotovovaní dokumentácie   či   už   2D   (pôdorys,   situácia,   pohľady)   alebo   aj   kompletne   celého   3D   BIM   modelu   budovy.   Mračno bodov   je   možné   vyhotoviť   v   súradniciach   S-JTSK,   pričom   je   možné   podložiť   katastrálnu   mapu,   výkresy   sietí   a pod. Výstupom   je   tiež   fotodokumentácia   stavby   pomocou   panoramatických   fotografií,   video   s   preletom,   súradnice bodov, teplota povrchu meraných bodov. 3D   mračno   bodov   slúži   pre   architektov   a   projektantov   ako   nepostradateľný   podklad   pre   vypracovanie   projektov skutočného vyhotovenia stavieb. Vďaka   panoramatickým   fotografiám   a   možnosti   merania   dĺžok   a   objemov   priamo   v   mračne   bodov   je   možné   použiť 3D   sken   pre   profesistov,   stavebné   firmy   a   realitné   kancelárie   ako   pomôcku   pri   obhliadke   stavby   (alebo   jej náhradu),   pretože   mračno   bodov   vrátane   fotodokumentácie   a   rozmerov   je   možné   zdieľať   elektronicky   alebo online.

Mračno bodov

3D model budovy

Projektová dokumentácia

G E O D E T I K A g e o d e t i c k á  k a n c e l á r i a Ing. Jozef Piroha
© Ing. Jozef Piroha - GEODETIKA www.geodetika.sk

3D skenovanie

Skenovanie budov a objektov

3D skenerom

budovy bytové domy rodinné domy historické stavby sakrálne stavby sochy a umelecké diela priemyselné haly a areály kultúrne domy reštaurácie obchody sklady

Využitie 3D skenovania

3D   skenovanie   budov   má   využitie   najmä   v architektúre,   geodézii   a   realitnej   oblasti,   kedy je   potrebné   zmerať   jestvujúci   stav   objektov pre   vyhotovenie   projektovej   dokumentácie,   k pasportu   stavby,   k   predaju   nehnuteľnosti,   k zakresleniu   historickej   budovy   alebo   ruín   pred obnovou a pod.

Architekti, projektanti,

stavebné firmy, správa budov

3D   Skenovaním   sa   odstraňujú   chyby,   ktoré vznikajú   pri   “tradičnom”   meraní   budov,   kedy dochádza      k      nepresnostiam      a      prílišnej generalizácii   meraných   údajov.   Tiež   nastávajú momenty,     kedy     sa     veľa     vecí     zabudne odmerať.   3D   skenovanie   je   rýchle,   presné   a pri    spracovaní    údajov    je    k    dispozícii    celý naskenovaný objekt. Architektom   a   projektantom   vytvoríme   reálny 3D   model   budovy,   na   ktorom   môžu   naďalej pracovať. Stavebné    firmy    a    investori    si    budú    vedieť ľahko     skontrolovať     vyhotovené     práce     a porovnať   ich   s   projektovou   dokumentáciou   a to i bez nutnosti navštíviť stavbu. 3D   sken   presného   jestvujúceho   stavu   v súradniciach S-JTSK a BpV ľahká    tvorba    výkresovej    dokumentácie (situácia, pôdorysy, rezy, pohľady) podloženie           katastrálnej           mapy, geodetických meraní a inžinierskych sietí spracovanie      vizualizácie      interiéru      a exteriéru presné údaje pre správu budov

Realitné kancelárie

presné     údaje     o     budove     alebo     byte (podlahové plochy, zastavané objemy) 360°   panoramatické   fotografie,   virtuálne prostredie, prehliadky publikovanie    a    zdieľanie    360°    fotografií online realistické prezentácie pre zákazníkov

Remeselníci, profesisti,

subdodávatelia

vhodné pre špecifické zákazky na mieru veľká    rýchlosť    a    presnosť    zameraného priestoru (napr. pri výrobe nábytku) meranie fasád pre výrobu okien, zábradlí úspora času a energie

Geodeti

presné    meranie    aj    v    zle    prístupných miestach meranie priestorov bez GPS signálu meranie bez potreby odrazných zrkadiel

Výstupy pri 3D skenovaní

Hlavným       výstupom       pri       procese       3D skenovania    je    mračno    bodov    s    ktorým    sa naďalej         pracuje         pri         vyhotovovaní dokumentácie    či    už    2D    (pôdorys,    situácia, pohľady)   alebo   aj   kompletne   celého   3D   BIM modelu    budovy.    Mračno    bodov    je    možné vyhotoviť    v    súradniciach    S-JTSK,    pričom    je možné    podložiť    katastrálnu    mapu,    výkresy sietí a pod. Výstupom    je    tiež    fotodokumentácia    stavby pomocou   panoramatických   fotografií,   video   s preletom,   súradnice   bodov,   teplota   povrchu meraných bodov. 3D    mračno    bodov    slúži    pre    architektov    a projektantov   ako   nepostradateľný   podklad   pre vypracovanie          projektov          skutočného vyhotovenia stavieb. Vďaka       panoramatickým       fotografiám       a možnosti   merania   dĺžok   a   objemov   priamo   v mračne   bodov   je   možné   použiť   3D   sken   pre profesistov,      stavebné      firmy      a      realitné kancelárie   ako   pomôcku   pri   obhliadke   stavby (alebo   jej   náhradu),   pretože   mračno   bodov vrátane    fotodokumentácie    a    rozmerov    je možné zdieľať elektronicky alebo online.

Mračno bodov

3D model budovy

Projektová dokumentácia

G E O D E T I K A g e o d e t i c k á  k a n c e l á r i a Ing. Jozef Piroha